Våre tjenester

Regnskap

ScanAccount kan tilby en totalløsning som dekker hele regnskaps- og økonomifunksjonen i bedriften. Løsning og omfang velger du selv ut fra ditt behov.

Overlater du regnskapene til oss gir vi deg oversiktlige rapporter som viser den økonomiske situasjonen i bedriften til enhver tid, sammenlignet med budsjett eller regnskapstall for tidligere perioder.

Regnskapet inneholder svært mye viktig informasjon om bedriftens stilling og utvikling. Vi gir våre kunder muligheten til aktiv styring og kontroll, og kan tilby skreddersydde regnskapsløsninger:

Lønn

Regelverket knyttet til lønn er komplisert og gjenstand for stadige endringer. Mange velger derfor å overlate lønnsfunksjonen til eksperter.

ScanAccount har spesialkompetanse på lønnstjenester og tar hånd om lønnsproduksjonen for mange bedrifter innen ulike bransjer og av forskjellig størrelse. Vår lønnsproduksjon er effektiv og vi gjør alt arbeidet fra å legge inn faste data for hver ansatt frem til utsendelse av lønnsslipp og lønns- og trekkoppgaver i slutten av året.

Vi benytter et lønnssystem som på en enkel måte kan integreres med andre systemer. Overførsel av data og integrering mot spesialsystemer gjøres på en sikker og effektiv måte.

Rådgiver

Mange bedrifter har behov for at ekstern regnskapsfører og rådgiver ser på driften ut fra erfaring med andre bedrifter i bransjen. Er daglig leder svært operativ i den daglige driften, er det ofte liten tid til å heve blikket for å se på egen forretningsdrift med kritisk blikk.

ScanAccount kan gi råd og bistand innen økonomistyring og innen området skatt og merverdiavgift. Vi kan også tilby hjelp til å se nye muligheter når det gjelder kostnadsbesparelser, omlegging eller endringer for å bedre selskapets resultater. Ved hjelp av dine regnskapsdata kan vi analysere driften og gi råd og veiledning om hvordan bedriften kan styres enda mer effektivt. Vi har også flere tekniske løsninger som gjør at jobben gjøres effektivt, og du kan få tilgang til data der du er, når du ønsker det!